INFO OM VAND
 
 

97% af jordens vand findes i havene, og kun de resterende 3% er ferskvand og kan derfor bruges som drikkevand.

 

Af ferskvandet er mere end 75% bundet i polernes iskapper.

 

Af det vand, der findes på jorden, kan mennesket kun bruge 3 promille som drikkevand.

 

Dette vand findes i grundvandsmagasiner, floder og ferskvandssøer.

 

Vandet i Sundby Vandværk hentes fra to boringer øst for Sundby By. 

 

Boringerne er ca. 30 meter dybe.

 

Der oppumpes årligt ca. 78000 m3 til ca. 340 forbrugere.

 

Vandets hårhed er 11,5.