Genvej til:GRATISBUSSER


Kalender:Badminton
( Friskolen )
 
Tidsbestilling:
 
Anita Krog,
Sundbyvej 63
7950 Erslev
Tlf.: 97 74 63 07
Mobil: 21 71 22 20

Kortspil
( Fælleden )
 
Torsdag kl. 19 - 22 

 

Arkiv-kalender 2009.

 

Januar


 

Så er det nu kvinder og mænd i Sundby!

 

 

ONSDAG

 DEN 21. JANUAR
 
KL. 19.00
 
( Sundby Friskole )
 
 
Kom til foredrag med stresscoach Anne Mette Riis fra Nykøbing.
 
 
 

Februar


Generalforsamling.

 
SIF afholder generalforsamling
 
mandag den 2. februar
 
kl. 19.00 i Sundby Fælled
 
 
TEMA:
 
SKAL DER FREMOVER VÆRE NOGET FOR DIT BARN I SIF?
 
 
Hvis du mener der fremover skal være aktiviteter for børn, unge og voksne i Sundby.
Er det nu du skal møde op og give din mening til kende.
Vi mangler folk til en aktiv indsats.
 
Mød derfor op denne aften.

 
Generalforsamling
 
 
Aktivitetshuset
 
 
Sundby Fælled
 
 
Onsdag d. 11. februar 2009 kl. 19.30
 
Dagsorden iflg. vedtægter. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.
 


 
Torsdag den 19. februar:
 
Mødestedet
Sted: Sundby Friskole kl. 18.00
Arrangør: "Koordinationsgruppen"
 

 
HUSK!
 
 
"RENGØRINGSFESTEN"
 
Fredag den 20. februar
 
I Sundby Fælled 
 

 
Børnegudstjeneste og fastelavnsfest
 
For børn og deres forældre I Sundby kirke og forsamlingshus.
 
Søndag den 22.2.2009
 
 
kl. 13.30 - Børnegudstjeneste i kirken
 
ca. kl. 14.00 - Slå katten af tønden i forsamlingshuset

 Se program her

 


Køb dit forårstøj med 20 % rabat.


Medlemmer af:

"Kvinder på tværs"

 kom og gør en god handel

 
Onsdag den 25. februar.
 
 Marts 
Revy 2009
 
Lørdag den 14. marts 2009
 
Kl. 18.00 - 02.00
 
 

 

KVINDER PÅ TVÆRS

Torsdag den 19. marts.

 

VI tager på virksomhedsbesøg hos:


Afgang fra forsamlingshuset kl 18.45. ( Pris 25 kr.)

 


( Et enkeltmandsfirma der er vokset til at være en stor fabrik ). 

 

Outrup vinduer er vært med kaffe.

 

Tilmelding til Dorte Ellebæk senest den 16. marts.
Torsdag den 26. marts

Karruselmøde kl. 19.00
Sted: Sundby Friskole
Arrangør: KarrusellenLørdag den 28. marts

kl. 9.30 - 15.00
 
på Galtrup Efterskole

Tema: "Det offentlige og borgeren"

Vil du være med til at forme fremtiden for dit lokalområde?

Arrangementet er for alle ( GRATIS )
 April 
Forsamlingshuset afholder generalforsamling
 
Torsdag den 16. april
 
Kl. 19.30
 
 
 Vel mødt!
 
 


 

Der er "ren by" i Sundby

 

 

Den 19. april fra kl. 9.00 - 12.00

 

Vi starter ved Sundby Forsamlingshus med rundstykker.

 

 ALLE ER VELKOMNE

 
VEL MØDT!
 
 


Maj"Kvinder på tværs"
 
 
Se også: www.ladywalk.dk
 

 
Tag med SIF til
 
Fårup Sommerland
 
Lørdag den 6. juni
 
 
 

Juni

 

Se mere klik på billedet.

 

 

FÆLLES BUSKØRSEL TIL KANDISFESTEN.

Tilmelding til Dorte Ellebæk
Tlf.: 97 74 63 77
 
Senest den 17. juni 2009
 
Pris pr. person 50 - 60 kr. tur/retur ( Afhængig af antal tilmeldinger )
 
 

 

SANKT HANS BÅL.

 
Fra den 1. juni må der gerne lægges brændbart haveaffald på stranden,
 til etablering af Sankt Hans Bål .
 
Ja tak til grene, buske samt rent træ.
 
Nej tak til alt andet affald.
 
Vi forventer at ovenstående overholdes, så det bliver et godt og stort bål,
og alle får en god aften.
 
 
SANKT HANS AFTEN.
 
Kl. 19.30 Fakkeloptog fra forsamlingshuset.
 
Kl. 20.00 Sang og båltale ( Årets båltaler er Birthe Kirk ).
 
Kl. 20.30 Bålet tændes.
 
Med venlig hilsen
SUNDBY BORGERFORENING 
 
 

 

Kystruten på mors

 
Projekt Kystruten på Mors er nu afsluttet.
 
Vi har bygget 10 flotte shelters og lavet en folder med ikke mindre end 15 primitive lejrpladser.
 
Dette vil vi gerne markere ved at invitere alle interesserede til en lille afslutningsfest i klov bakker, Sundby.
 
Udover talerne med blandt andet Egon Plejdrup vil Bo Fink lave en rundvisning samt fortælle om Klov Bakker.
 
Til en fest hører der naturligvis musik til, som bliver leveret af Søren Mønsteds trio "Roserne".
 
Sundby Borgerforening sælger kaffe og the.
 
Tidspunkt: Søndag den 28. juni kl. 14.00.
 
På foreningens vegne
Michael Jensen
( Tlf.: 96 69 44 69 - 61 75 19 56 )
 


Juli


August
September
 

Så starter Børneklubben igen

 

 

Onsdag den 16. september 2009 klokken 18.45 går det løs

med efterårssæsonen 2009 i Sundby børneklub.

På denne første aften skal du have en af dine forældre med.

Dette fordi de skal have en del informationer, og fordi vi skal

have valgt 1 repræsentant til Børneklubbens udvalg under SIF.

 

Der er ingen tilmelding til denne aften, men vi håber på at se

rigtig mange.

 

På gensyn til første aften i Børneklubben i denne sæson samt forældremøde.

 

Anni og Dorte

 

 


 

Hej alle unge

 

( fra 7. klasse og opefter )

 

Ungdomsklubben starter onsdag den 23. september kl 19.00 til 21.30

l lærerboligen på Sundby Friskole.

 

 

Program følger senere.

 

Jytte Albrecht

 
 

 

Kære kvinder i Sundby og omegn 

 

Vi havde egentlig tiltænkt en pause til klubben Kvinder på tværs……. Men det går vist ikke har vi opdaget J.

Mød derfor op torsdag den 24. september 2009 klokken 19.00 på Sundby friskole for at give din mening og dine gode idéer til kende. Denne aften vil vi nemlig finde forskellige aktiviteter at tage os til i denne sæson, og herefter fordele, hvem der tager sig af det praktiske ved hvert arrangement.

Medbring kaffe og brød til dig selv – ja så er vi ligesom tilbage hvor Kvinder på tværs startede!

Ingen tilmelding til denne aften- Men såfremt du er forhindret til opstartsmødet, men gerne vil være med fremadrettet, kan du sende en sms eller ringe til undertegnede på telefonnummer 23 41 14 95 for at tilkendegive dit ønske om aktivt at være med i Kvinder på tværs.

Vel mødt,

Dorte Ellebæk

 


OktoberTorsdag den 1. oktober
 
Formøde til Mødestedet
Sted: Sundby Friskole kl. 17.15
Arrangør: "Koordinationsgruppen"
  
 
Tirsdag den 6. oktober
 
Salmesangaften i Bjergby Kirke kl. 19.30
 

Kirkens organist, Klara Blaabjerg, og kirkesanger, Keld Andersen, vil stå for en aften med salmesang og med oplysninger og historier om salmerne og deres forfattere.

 

Der vil være kaffe i kirken.

  

 
Onsdag den 14. oktober
 
Filmen "Gikken"
Sted: Skyum Forsamlingshus kl. 19.30
Arrangør: "?"
  
 
Torsdag den 15. oktober
 
Åbent hus
Sted: Thy.Mors Husflid kl. 15.00 - 19.00
Arrangør: "Thy-Mors Husflid"
  
  
Torsdag den 15. oktober
 
Fortælle-koncert ved Klezmerduo for børn og voksne
 
Kl. 19:00 på Sundby Friskole
 
Årets oplevelse i Sundby kunne godt gå hen at blive Klezmerduo’s optræden på friskolen.
 
Duoen består af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, sang) og Henrik Bredh(sopransax, dulcimer, tuba, sang), og sammen forener de to en smittende livsglad musik med fortællingen om Josef fra det Gamle Testamente,

 

7. kl. står for salg af kaffe/sodavand og kage (overskuddet går til deres

skolerejse), og minikonfirmanderne vil medvirke under koncerten.

 

  
Torsdag den 22. oktober
 
Mødestedet
Sted: Sundby Friskole kl. 17.30
Arrangør: "Koordinationsgruppen"
  
  
Torsdag den 22. oktober
 

Pilgrimsvandring til Santiago de Compostela

 

Foredrag v. Anette Jensen, Galleri Heltoften

 

Konfirmandstuen i Flade kl. 19:30.

 

Anette Jensen var sidste år på den lange pilgrimsvandring til Santiago de Compostela i Galicien, Spanien. Hun vil denne aften fortælle om vandringen og om alt det, hun oplevede på turen.

 

Der vil være kaffe efter foredraget.

 

 
Onsdag den 28. oktober
 
Sangaften
Sted: Sundby Friskole kl. 19.30
Arrangør: "Koordinationsgruppen"
  
 
Torsdag den 29. oktober
 
Planmøde
Sted: Flade Præstegaard
Arrangør: "Pastoratet"
  

 

November


 

Alle Helgen

Søndag den 1. november:

 

Kl. 17.00 i Sundby Kirke og kl. 19 i Flade Kirke

 

På Alle Helgens Dag vil vi mindes dem, der er døde i det sidste år i vores tre sogne. Lysene i kirken vil blive slukket, mens konfirmanderne bærer levende lys ind i kirken. Lysene er et symbol på de lys, vi har mistet i vores liv, og et tegn på det håbets lys, Gud rækker os i Jesu opstandelse. Navnene på dem, vi har mistet, vil blive læst op fra prædikestolen, og vi vil tænde lys på kirkegårdene.

 


 www.SundbyHavn.dk

 


 
Fredag den 6. november:
 
Åben morgensang
Sted: Sundby Friskole kl. 8.30
Arrangør: "Sundby Friskole"
  

 
Søndag den 8. november:
 
Gudstjeneste i Teatersalen.
 
Det du si'r - er du selv!
 
Et fælles tilbud fra folkekirken i Morsø Provsti.
 
kl. 14:00.
 
Succesen bliver gentaget!
Igen i år er præster og menighedsråd i Morsø Provsti gået sammen om en eksperimenterende gudstjeneste i Teatersalen i Nykøbing. Ideen bag gudstjenesten er at samle mange af øens beboere, så vi sammen kan fejre gudstjeneste – og gøre det på en lidt speciel måde.
Der vil denne søndag selvfølgelig være alt det, der skal være i en gudstjeneste, men der vil også være rytmisk musik og sang, drama og billeder…
Efter gudstjenesten er der en forfriskning i gymnasiets kantine
 
Vores pastorat er med til at lave gudstjenesten, som bliver pastoratets eneste gudstjeneste.
 
Sidste år var vi også med, og dengang var der ca. 400 mennesker i Teatersalen.
 
En ungdomsgudstjeneste med nadver
søndag 8. november kl. 14.00
i Morsø Teatersal, Limfjordsvej 95.
 
Vær med til en helt speciel gudstjeneste i teatersalen.
 
Ved gudstjenesten vil flere præster medvirke, et band med forsangere, og en række frivillige.
 
Der vil være drama, filmklip, samtale, nadver og bøn.
 
En gudstjeneste, hvor alle kan få en oplevelse, der går ind under huden - hvor du ikke blot er tilskuer, men deltager.
 
 
Efter gudstjenesten er der forfrisk­ninger, kaffe og hyggeligt samvær indtil kl. 16.00
 
 
Arr. Folkekirken på Mors.
 
Mvh.
Louise 
 
 

 
Onsdag den 11. november: 
 

”Salige er de, som sørger, for de skal trøstes”.

 

Foredrag v. Fin Feilan, Sognepræst i Hanstholm og Klitmøller

 

Kl. 19:00 på Sundby Friskole

 

Sorg er ingen sygdom; den er en naturlig smertefuld reaktion på at miste.  Men sorgen er ofte en meget stærk reaktion, som både kan slå benene væk under den, der har mistet sin nærmeste og mennesker i omgangskredsen.

Foredraget vil give et signalement af, hvad sker der med den sørgende, hvordan man kan forstå sorgen bedst muligt og hvordan familie, venner og naboer kan være til hjælp.  Samtidig vil de trøstende elementer i kristendommen blive belyst.

 

Der er kaffe efter foredraget.

 
Arrangør: "Menighedsrådet"
 

 
Torsdag den 12. november:
 
Formøde til Mødestedet
Sted: Sundby Friskole kl. 10.00
Arrangør: "Koordinationsgruppen"
  

 
Torsdag den 12. november:
 
Karusellmøde "EKSTRA"
Sted: Fælleden kl. 19.00
Arrangør: "Karusellen"
 

 

Fredag den 13. november:

 

Freestyle Gudstjeneste i Ålborg med konfirmander

 

Sognenes konfirmander tager af sted til Ålborg, hvor vi i en helt moderne kirke vil deltage i en helt moderne gudstjeneste.

 

 
Tirsdag den 17. november:
 
Kommune/Regionsvalg
Sted: Sundby Forsamlingshus
Arrangør: "Kommune & Region"
  

 

BØRNeGUDsTJENESTE

 

Onsdag d. 18. nov. Kl. 17:30 i Flade Kirke

 

Som noget nyt vil vi denne aften have en kort gudstjeneste i børnehøjde.

Der vil være fortælling og sang i kirken, og bagefter vil vi spise noget børnevenligt sammen.

 

Gerne tilmelding til måltidet på 97740121.

 

 
Søndag den 22. november:
 
Julebanko
Sted: Fælleden kl. 14.00
Arrangør: "Idrætsforeningen"
  

 
Søndag den 29. november:
 
Første søndag i advent - Minikonfirmand
Sted: Sundby Kirke kl. 10.00
Arrangør: "Menighedsrådet"
  

 

December

 
Tirsdag den 8. december:
 
Sangaften
Sted: Sundby Friskole kl. 19.30
Arrangør: "Koordinationsgruppen"
 

  
Lørdag den 12. december:
 
Julefrokost
Sted: Forsamlingshuset kl. 19.00
Arrangør: "Sundby Forsamlingshus"
 

 
Torsdag den 17. december:
 
Juleafslutning
Sted: Sundby Kirke kl. 19.00
Arrangør: "Sundby Friskole"
 

 
Tirsdag den 29. december:
 
Juletræ
Sted: Sundby Forsamlingshus
Arrangør: "Borgerforeningen"