Genvej til:GRATISBUSSERGenvej til:


Webmaster


 Henrik Jensen
 
Tlf.: 24 47 71 02
 

sundbyvej@mvbmail.dk

 

Vildsundbroen.

 

 

 

Når man skal fra og til Thy via Mors, kan overfarten over Limfjorden foregå på to måder, enten med broen ved Vildsund eller med de små karakteristiske færger ved Næssund og Feggesund.

 
 


Vildsundbroen forbinder Thy med Mors.

  

 
Limfjordsoverfart

Kontakten på tværs af Limfjorden har siden arilds tid foregået med færgefart. Først måtte man ro passagererne over, og siden kom der maskinkraft til.
De naturgivne forhold bestemmer, hvor man krydser fjorden - hvor farvandet er smallest og dybt nok til færgefart, og hvor det er muligt at køre helt ned til kysten.
Overfartsstederne ligger ved trafikale knudepunkter, og gamle vejforløb fører til overfartsstederne. Her finder man ofte en gammel kro eller en færgegård fra den tid, hvor såvel vejtrafik som færgetrafik foregik i et mere sindigt tempo.


Mange biler og lastbiler kører hver dag over Vildsundbroen, der er en del af rute 26.
 
 
Færger

Ved Feggesund og Næssund sejler man stadig med de karakteristiske motorfærger bygget af træ og med plads til ganske få biler. Overfartstiden er kort, og udsigten fra færgerne er smuk. På hver side af sundet rejser de høje skrænter sig. Næssundfærgen forbinder det sydlige Thy ved Hurup med Sydvestmors.
Feggesundfærgen forbinder Arup og området ved Vejlerne i Hanherred med den nordligste spids af Mors.

Billede af færgen ved Vildsund, før broen blev bygget i 1939.
 
 
Bro mellem Thy og Mors

Tidligere var der også færgefart over Vildsund, ca. 8 km syd for Thisted. Allerede i 1920'erne var trafikken mellem Thy og Mors via Vildsund af et sådant omfang, at man besluttede sig for at bygge en fast forbindelse her. Arbejdet begyndte i 1937, og den 16. juli 1939 kunne man med både kong Christian den X's og statsminister Thorvald Staunings tilstedeværelse indvie broen. Kongen var den første til at tage broen i brug ved at sænke broklappen og køre over. Broen er en klassisk buebro med fem buer, tegnet af bro-arkitekten Anker Engelund. Midt på broen er to broklapper, der går op, når skibe på Limfjorden skal passere. I dag indgår Vildsundbroen sammen med Sallingsundbroen mellem Mors og Salling i den stærkt trafikerede hovedvej 26, hvilket også har betydet, at broen har måttet renoveres nogle gange.

Vildsundbroen er en klapbro, opført i 1939 af Thisted Amt.
Kong Christian d. X. indviede broen.
Den er 381 m. lang og består af 6 fag, hvoraf den ene er klapbroen

Første bro til Mors
 
Vildsundbroens tilblivelse.
 
af
 
Laust Nielsen
 
 

 
VILDSUNDBROEN KOM -
 
Sallingsundbroen bør blive den naturlige fortsættelse
 
Skrevet af
 
H. Møgelvang
 
Formand for Nykøbing M. Handelsstadsforening.